ارور چشمک زن ماشین لباسشویی ال جی

ارورهای چشمک زن لباسشویی ال جی
ارورهای چشمک زن لباسشویی ال جی

ارور چشمک زن ماشین لباسشویی ال جی

اگر شما یک لباسشویی ال جی نسبتا قدیمی دارید باید ارور چشمک زن ماشین لباسشویی ال جی را بدانید. این مقاله به صورت کاملا تصویری دلایل ارورهای چشمک زن ماشین لباسشویی ال جی را به شما نشان می دهد.

تعمیرکار سیار ماشین لباسشویی ال جی در اصفهان

در صورتی که شما در شهر اصفهان هستید و به دنبال یک سرویسکار جهت تعمیر ماشین لباسشویی ال جی خود می گردید می توانید با تماس با شماره 03191690724 یا تکمیل فرم درخواست سرویسکار در خواست خود را به مجموعه پارس سرویس اعلام نمایید.

چرا چراغ‌های لباسشویی ال جی در زمان تخلیه چشمک می زند؟

هنگامی که به هر علتی ماشین لباسشویی ال جی در مرحله تخلیه آب دچار مشکل شود، هر مدل از دستگاه های ال جی یکی از علامت‌های زیر را نمایش می‌دهد.
این علامت‌ها معادل پیغام OE در لباسشویی‌های دارای نمایشگر است.

ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی OE
ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی OE
 • در مدل‌های WF-7501/WF-7706/WM-710NW1/WM-510/WM-107NW1/WM-270NW/WM407W چراغ‌های Medinc Rinse + Pre Wash روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل‌های WM-C70NW/WM-K70NW/WM-K702NW چراغ های Intensive + Pre Wash روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل WD-80240F چراغ‌های Pre Wash + Time save روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل WD-8980CH چراغ‌های Rinse Hold + Super + Normal روشن و خاموش می‌شود.

برای اطلاع از دلایل بروز این خطا در ماشین لباسشویی راهنمای رفع ارور یا پیغام OE را مطالعه نمایید.

ارور چشمک زن ماشین لباسشویی ال جی در مرحله آبگیری

هنگامی که به هر علتی ماشین لباسشویی ال جی در مرحله آبگیری دچار مشکل شود، هر مدل از دستگاه های ال جی یکی از علامت‌های زیر را نمایش می‌دهد.
این علامت‌ها معادل پیغام IE در لباسشویی های دارای نمایشگر است.

 • جهت درخواست سرویسکار در سطح شهر اصفهان می توانید به صفحه تعمیرکار لباسشویی در اصفهان مراجعه و اطلاعات تماس را مشاهده و یا فرم درخواست سرویسکار را تکمیل نمایید.
ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی IE
ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی IE
 • در مدل‌های WF-7501/WF-7706/WM-710NW1/WM-510/WM-107NW1/WM-270NW/WM407W چراغ های Crease Care + Pre Wash روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل WD-8980CH چراغ های Pre Wash + Main Wash روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل‌های WM-C70NW/WM-K70NW/WM-K702NW چراغ های Spin + Temp روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل WD-80240F چراغ های Rinse + Crease Care روشن و خاموش می‌شود.

برای اطلاع از دلایل بروز این خطا در ماشین لباسشویی راهنمای رفع ارور یا پیغام IE را مطالعه نمایید.

روشن شدن همه چراغ های خشک کن در لباسشویی ال جی

هنگامی که در ماشین  لباسشویی ال جی بین لباس‌های داخل ماشین عدم تعادل وجود داشته باشد، هر مدل از دستگاه های ال جی یکی از علامت‌های زیر را نمایش می‌دهد.
این علامت‌ها معادل پیغام UE در لباسشویی‌های دارای نمایشگر است.

ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی UE
ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی UE
 • در مدل‌های WF-7501/WF-7706/WM-710NW1/WM-510/WM-107NW1/WM-270NW/WM407W چراغ های Spin روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل WD-8980CH چراغ های Spin روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل‌های WM-C70NW/WM-K70NW/WM-K702NW چراغ‌های Spin روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل WD-80240F چراغ‌های Spin روشن و خاموش می‌شود.
  برای اطلاع از دلایل بروز این خطا در ماشین لباسشویی راهنمای رفع ارور یا پیغام UE را مطالعه نمایید.

روشن شدن همه چراغ های خشک کن و دما در لباسشویی ال جی

هنگامی که در درب ماشین  لباسشویی ال جی به خوبی بسته نشده باشد، هر مدل از دستگاه های ال جی یکی از علامت‌های زیر را نمایش می‌دهد.
این علامت‌ها معادل پیغام dE در لباسشویی‌های دارای نمایشگر است.

ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی DE
ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی DE
 • در مدل‌های WF-7501/WF-7706/WM-710NW1/WM-510/WM-107NW1/WM-270NW/WM407W چراغ‌های Medinc Rinse + Pre Wash + Intensive + Crease Care + Temp روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل WD-8980CH چراغ‌های Temp + Wash + Rinse  روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل‌های WM-C70NW/WM-K70NW/WM-K702NW چراغ‌های Intensiv + Spin روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل WD-80240F چراغ‌های Temp + Rinse + Crease Care + Pre Wash + Time Save روشن و خاموش می‌شود.

برای اطلاع از دلایل بروز این خطا در ماشین لباسشویی راهنمای رفع ارور یا پیغام dE را مطالعه نمایید.

روشن شدن همه چراغ های دما در لباسشویی ال جی

هنگامی در ماشین لباسشویی ال جی اختلالی در سیستم گرمایشی آب ماشین رخ دهد، در تمامی مدل ها از دستگاه های ال جی علامت‌های زیر را نمایش می‌دهد.
این علامت‌ها معادل پیغام HE در لباسشویی‌های دارای نمایشگر است.

ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی HE
ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی HE

در مدل های مختلف چراغ‌های Temp روشن و خاموش می‌شود.
برای اطلاع از دلایل بروز این خطا در ماشین لباسشویی راهنمای رفع ارور یا پیغام HE را مطالعه نمایید.

لباسشویی ال جی بیش از حد آب گیری میکنه

هنگامی که در ماشین لباسشویی ال جی  آب وارد شده بیش از حد معمول باشد، هر مدل از دستگاه های ال جی یکی از علامت‌های زیر را نمایش می‌دهد.
این علامت‌ها معادل پیغام FE در لباسشویی های دارای نمایشگر است.

ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی FE
ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی FE
 • در مدل‌های WF-7501/WF-7706/WM-710NW1/WM-510/WM-107NW1/WM-270NW/WM407W چراغ‌های Medinc Rinse + Pre Wash + Intensive + Crease Care روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل‌های WM-C70NW/WM-K70NW/WM-K702NW چراغ‌های Hand Wash/Wool + Blanket + Quick30 + Rinse+Spin + Temp  روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل WD-80240F چراغ‌های   Rinse + Crease Care + Pre Wash + Time Save روشن و خاموش می‌شود.

برای اطلاع از دلایل بروز این خطا در ماشین لباسشویی راهنمای رفع ارور یا پیغام FE را مطالعه نمایید.

ارور موتور لباسشویی ال جی

هنگامی در ماشین لباسشویی ال جی اختلالی در عملکرد موتور لباسشویی رخ دهد، هر مدل از دستگاه های ال جی یکی از علامت‌های زیر را نمایش می‌دهد.
این علامت‌ها معادل پیغام LE در لباسشویی های دارای نمایشگر است.

ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی LE
ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی LE
 • در مدل‌های WF-7501/WF-7706/WM-710NW1/WM-510/WM-107NW1/WM-270NW/WM407W چراغ‌های Medinc Rinse + Crease Care روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل‌های WM-C70NW/WM-K70NW/WM-K702NW چراغ‌های Hand Wash/Wool + Blanket + Quick30 + Rinse+Spin + Intwnsive + Pre Wash  روشن و خاموش می‌شود.

برای اطلاع از دلایل بروز این خطا در ماشین لباسشویی راهنمای رفع ارور یا پیغام LE را مطالعه نمایید.

اشکال در سیم کشی لباسشویی ال جی

هنگامی در ماشین لباسشویی ال جی اختلالی در عملکرد موتور لباسشویی رخ دهد، هر مدل از دستگاه های ال جی یکی از علامت‌های زیر را نمایش می‌دهد.
این علامت‌ها معادل پیغام CE در لباسشویی های دارای نمایشگر است.

ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی CE
ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی CE
 • در مدل‌های WF-7501/WF-7706/WM-710NW1/WM-510/WM-107NW1/WM-270NW/WM407W چراغ‌های Medinc Rinse + Intensive روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل‌های WM-C70NW/WM-K70NW/WM-K702NW چراغ‌های Cotton Quick + Synthetic + Delicate + Baby Care + Spin  روشن و خاموش می‌شود.

برای اطلاع از دلایل بروز این خطا در ماشین لباسشویی راهنمای رفع ارور یا پیغام CE را مطالعه نمایید.

اشکال در سنسور سطح آب لباسشویی ال جی

هنگامی در ماشین لباسشویی ال جی اختلالی در سنسور سطح آب رخ دهد، هر مدل از دستگاه های ال جی یکی از علامت‌های زیر را نمایش می‌دهد.
این علامت‌ها معادل پیغام FE در لباسشویی های دارای نمایشگر است.

ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی PE
ارور های چشمک زن لباسشویی ال جی PE
 • در مدل‌ها WF-7501/WF-7706/WM-710NW1/WM-510/WM-107NW1/WM-270NW/WM407W چراغ‌های Medinc Rinse + Pre Wash + Temp روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل‌های WM-C70NW/WM-K70NW/WM-K702NW چراغ‌های Hand Wash/Wool + Blanket + Quick30 + Rinse+Spin + Spin روشن و خاموش می‌شود.
 • در مدل WD-80240F چراغ‌های Temp + Pre Wash + Time Save روشن و خاموش می‌شود.
برای اطلاع از دلایل بروز این خطا در ماشین لباسشویی راهنمای رفع ارور یا پیغام PE و FE را مطالعه نمایید.
درخواست  سرویسکار در محل 
شماره های تماس پارس سرویس سپاهان:
۰۹۱۳۱۲۸۵۴۹۴
03191690724

 

نوشتهٔ پیشین
ارور ماشین لباسشویی LG
نوشتهٔ بعدی
ارورهای ماشین لباسشویی سامسونگ

در صورت نیاز به سرویسکار کافیه روی کلید زیر کلیک کنید و اطلاعات مورد نیاز ثبت نمایید.

اصفهان خیابان شهیدان غربی بین کوچه 37 و 39

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.