ارورهای یخچال  فریزر ال جی

هنگامی که برد الکترونیکی یخچال فریزر ال جی خرابی قطعات را تشخیص می دهد، ارورهای یخچال  فریزر ال جی روی صفحه نمایشگر ظاهر می شوند.  بنابراین کد خطا در یخچال خود را با کد خطا در نمودار زیر مطابقت دهید و  مطمئن شوید که شرایط ذکر شده در کد خطا با علائم نشان داده شده توسط یخچال شما یکسان باشد. از شما مشتری عزیز خواهش می کنم در صورتیکه دوره های تعمیر یخچال فریزر را نگذرانده اید دست به آچار نشوید چون امکان دارد آسیب دستگاه خود را چند برابر نمایید . بنابراین برای تعمیر یخچال فریزر خود با یک سرویسکار مجرب تماس حاصل نمایید .

آنچه در این مقاله خواهید دید نمایش
ارور های یخچال فریزر ال جی

معنی ارورها و کد های خطای یخچال فریزر و ساید ال جی

ارور Er FS یخچال فریزر ال جی

خطای سنسور فریزر

مشکلات سنسور و کانکتور سیم کشی را بررسی/تعمیر کنید .

قطعات احتمالی

 • ترمیستور (سنسور دما)
 • دسته سیم
 • برد کنترل برق اصلی (PCB)

ارور Er rS یخچال فریزر ال جی

خطای سنسور یخچال

سنسور، سیم کشی و کانکتورها را بررسی کنید .

قطعات احتمالی

 • ترمیستور (سنسور دما
 • سته سیم
 • برد کنترل برق اصلی (PCB)

ارور F ds یخچال فریزر ال جی

سنسور یخ زدایی فریزر

بررسی/تعمیر
اتصال کوتاه در سنسور را  بررسی کنید و سیم کشی های مربوط به آن را چک کنید.

قطعات احتمالی

 • مجموعه الکترونیکی یخ ساز ، که شامل ترمیستور یخ زدایی (سنسور دما) و فیوز سیستم یخ زدایی است.

ارور r dS یخچال فریزر ال جی

سنسور دیفراست (یخ زدایی)  یخچال

بررسی/تعمیر

اتصال کوتاه در سنسور را  بررسی کنید و سیم کشی های مربوط به آن را چک کنید.

قطعات احتمالی

 • برد الکترونیکی
 • سنسور دیفراست یا  یخ زدا
 • فیوز سیستم یخ زدایی است.

ارور Er HS یخچال فریزر ال جی

سنسور رطوبت یخچال

بررسی/تعمیر
اتصال کوتاه سنسور را  بررسی کنید و سیم کشی های مربوط به آن را چک کنید.

قطعات احتمالی

 • سنسور رطوبت

ارور Er IS یخچال فریزر ال جی

سنسور یخ ساز

بررسی/تعمیر
اتصال کوتاه سنسور را  بررسی کنید و سیم کشی های مربوط به آن را چک کنید.
قطعات احتمالی

 • سنسور یخساز

ارور Er SS یخچال فریزر ال جی

سنسور کشوی یخ ریز
بررسی/تعمیر
اتصال کوتاه سنسور را  بررسی کنید و سیم کشی های مربوط به آن را چک کنید.

قطعات احتمالی

 • سنسور دمای انباری

ارور Er rt یخچال فریزر ال جی

سنسور دمای محیطی فریزر
بررسی/تعمیر
اتصال کوتاه سنسور را  بررسی کنید و سیم کشی های مربوط به آن را چک کنید.

قطعات احتمالی

 • سنسور دمای اتاق

ارور Er It یخچال فریزر ال جی

خطای سیستم در داخل یخ ساز

بررسی/تعمیر
برد داخلی یخساز دچار ایراد شده است.

قطعات احتمالی

 • برد داخلی یخساز را  بررسی کنید .
 • سیم کشی های مربوط به آن را چک کنید.

ارور Er gF یخچال فریزر ال جی

کد خطای فلومتر

فشار آب ، جریان آب را بررسی کنید .

قطعات احتمالی

 • فلومتر

ارورF dH یخچال فریزر ال جی

ایراد در یخ زدایی

فیوز و هیتر دیفراست را  بررسی کنید و سیم کشی های مربوط به آن را چک کنید.

قطعات احتمالی

 • فیوز و هیتر دیفراست

ارورr dH یخچال فریزر ال جی

دیفراست دچار مشکل شده است.

بررسی/تعمیر
فیوز، المنت یا برد کنترل معیوب است.و سیم کشی های مربوط به آن را چک کنید.

قطعات احتمالی

 • فیوز
 • المنت یخ زدایی
 • رله روی برد کنترل

ارورEr IF یخچال فریزر ال جی

فن محفظه یخ خراب شد

بررسی/تعمیر
فن یخ ساز گیر کرده ، موتور فن یخ معیوب است، سیم کشی در مدار معیوب است یا برد کنترل از کار افتاده است.
قطعات احتمالی

 • موتور فن یخساز
 • سیم کشی
 • برد کنترل برق (PCB)

ارورEr FF یخچال فریزر ال جی

فن اواپراتور قسمت فریزر از کار افتاد

موتور فن ، برد کنترل یا سیم کشی را بررسی کنید . یخچال را از برق بکشید و اتصال سیم‌کشی بین فن اواپراتور فریزر و برد کنترل اصلی را بررسی کنید.و سیم های شل شده را دوباره وصل کنید . اگر اتصالات سیم کشی درست است، فن اواپراتور فریزر را تعویض کنید.

قطعات احتمالی

 • موتور فن اواپراتور
 • برد اصلی
 • دسته سیم

ارورEr CF یخچال فریزر ال جی

موتور فن کندانسور معیوب است

موتور فن کندانسور، سیم کشی یا برد کنترل را بررسی کنید .

قطعات احتمالی

 • موتور فن کندانسور
 • برد کنترل برق، دسته سیم

ارورEr CO یخچال فریزر ال جی

خطای ارتباطی

بررسی/تعمیر
خطای ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش

قطعات احتمالی

 • صفحه نمایش
 • برد کنترل برق، دسته سیم

ارورE Od یخچال فریزر ال جی

خرابی مودم وای فای

بررسی/تعمیر
یخچال را از برق بکشید و اتصال سیم‌کشی بین مودم Wi-Fi و برد کنترل نمایشگر را بررسی کنید . سیم های شل شده را دوباره وصل کنید . اگر اتصالات سیم کشی درست است، مودم Wi-Fi را تعویض کنید . اگر مشکل ادامه داشت، برد کنترل نمایشگر را تعویض کنید.

قطعات احتمالی

 • مودم وای فای
 • برد کنترل صفحه نمایش

ارورE rF یخچال فریزر ال جی

خرابی فن اواپراتور محفظه یخچال

بررسی/تعمیر
یخچال را از برق بکشید و اتصال سیم‌کشی بین فن اواپراتور یخچال . برد کنترل اصلی را بررسی کنید . سیم های شل شده را دوباره وصل کنید . اگر اتصالات سیم کشی درست است، فن اواپراتور یخچال را تعویض کنید . اگر مشکل ادامه داشت، برد کنترل اصلی را تعویض کنید.

قطعات احتمالی

 • فن اواپراتور یخچال
 • برد کنترل اصلی

ارورE ID یخچال فریزر ال جی

خرابی سنسور یخ ساز محفظه فریزر

بررسی/تعمیر
یخچال را از برق بکشید و اتصالات دسته سیم را از یخ ساز محفظه فریزر به برد کنترل اصلی بررسی کنید . سیم های شل شده را دوباره وصل کنید . اگر اتصالات دسته سیم درست است ، یخ ساز محفظه فریزر را تعویض کنید . اگر مشکل ادامه داشت، برد کنترل اصلی را تعویض کنید.

قطعات احتمالی

 • یخ ساز محفظه فریزر
 • برد کنترل اصلی

ارورE IU یخچال فریزر ال جی

خرابی مجموعه یخ ساز محفظه فریزر

بررسی/تعمیر
یخچال را از برق بکشید و اتصالات دسته سیم را از یخ ساز محفظه فریزر به برد کنترل اصلی بررسی کنید و سیم های شل شده را دوباره وصل کنید و  اگر اتصالات دسته سیم درست است، یخ ساز محفظه فریزر را تعویض کنید . اگر مشکل ادامه داشت، برد کنترل اصلی را تعویض کنید.

قطعات احتمالی

 • یخ ساز محفظه فریزر
 • برد کنترل اصلی
ارور یخچال ال جی / ساید بای ساید LG GM-B208SS
NO ITEM ERROR CODE CONTENTS REMARKS
1 Failure of freezer sensor All off 1****** Cut or short circuit wire Inspect Connecting wires on each sensor
2 Failure of Refrigerator sensor All off *2***** Cut or short circuit wire
3 Failure of defrost sensor All off **3**** Cut or short circuit wire
4 RT-sensor error (LED check mode) All off ***4*** Open or short circuit wire
5 Poor of defrost All off 12345*** 2 hours later after starting defrost, if sensor doesn’t be over 46°F(8°C) Snapping of defrost heater or Temperature fuse, pull- out of connector (indicated minimum 2 hours after failure occurs)
6 Failure of BLDC Fan Motor at Freezing Compartment All off 12345** If there is no fan motor signal for more than 65sec in operation fan motor Poor motor, hooking to wires of fan, contact of structures to fan, snapping or short circuit of Lead wires
ارور یخچال / ساید بای ساید ال جی سری LG LFX25974
NO Error Detection Category Error Display Error Generation Factors
Freezer Temperature Freezer Temperature
1 Normality None
2 Freezer Sensor Error Er FS Short or Disconnection of Freezer Sensor
3 Refrigerator Sensor Error Er rS Short or Disconnection of Refrigerator Sensor
4 Defrosting Sensor Error Er dS Short or Disconnection of Defrosting Sensor
5 Icing Sensor Error Er IS Short or disconnection of the sensor about Ice maker (Icing sensor, Ice maker sensor)
6 Pantry sensor error Er SS Short or Disconnection of Pantry Sensor
7 Room Temp Sensor Error Er rt Short or Disconnectoin of Room temp.sensor
8 Ice maker kit defect Er It Other Electric system error such as moter, gear, Hall IC, operation circuit within I/M kit
9 Flow
Meter(Sensor)
Defect
Er gF Error of flow meter or water input or low water pressure
10 Poor Defrosting Er dH Even though it is passed 1 hour since then Defrosting, if Defrosting sensor is not over 46°F(8°C), it is caused
11 Abnormality of BLDC FAN Motor for Ice Making Er IF It is caused when feedback signal isn’t over 65 seconds during BLDC FAN motor operating
12 Abnormality of BLDC FAN Motor for Freezer Er FF It is caused when feedback signal isn’t over 65 seconds during BLDC FAN motor operating
13 Abnormality of BLDC FAN MOTOR For Refrigerator Er rF It is caused when feedback signal isn’t over 65 seconds during BLDC FAN motor operating
14 Abnormality of BLDC FAN Motor for Mechanic Room Er CF It is caused when feedback signal isn’t over 65 seconds during BLDC FAN motor operating
15 Communication Error Er CO Communication Error between Micom of Main PCB and Display Micom
ارور یخچال فریزر / ساید بای ساید ال جی سری LG LRFC25750ST
NO ITEM ERROR CODE CONTENTS REMARKS
1 2
1 Failure of freezer sensor Er F5 Cut or short circuit wire
2 Failure of Refrigerator sensor Er r5 Cut or short circuit wire Inspect Connecting wires on each sensor
3 Failure of defrost sensor Er d5 Cut or short circuit wire
4 Failure of Room
Temperature sensor
Er rt Cut or short circuit wire
5 Failure of defrost mode Er dH When defrost sensor doesn’t reach 8°C within 2 hours after starting defrost. Snapping of defrost heater or Temperature fuse, pull- out of connector (indicated minimum 2 hours after failure occurs)
6 Failure of BLDC Fan Motor at Freezing Compartment Er FF If there is no fan motor signal for more than 65sec in operation fan motor Poor motor, hooking to wires of fan, contact of structures to fan, snapping or short circuit of Lead wires
نوشتهٔ پیشین
ارورهای ماشین لباسشویی سامسونگ
نوشتهٔ بعدی
ارورها و خطاهای یخچال فریزر و ساید سامسونگ [خطی و عددی]

در صورت نیاز به سرویسکار کافیه روی کلید زیر کلیک کنید و اطلاعات مورد نیاز ثبت نمایید.

اصفهان خیابان شهیدان غربی بین کوچه 37 و 39

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.